دیدنی های امروز
یک مرد فقیر نیکاراکوئه ای در حال تفتیش زباله ها

مجسمه خرس قطبی در میدانی در لندندختر بچه یونانی در مقابل یک درخت تزیین شده کریسمس در میدانی در آتنیک مغازه دار افغان در " پکتیا " در حال نگاه به سربازان آمریکایی از پشت شیشه مغازه اشمرد هندی دوست دار حیوانات. او بیش از 60 سال است که به کار مداوای حیوانات مشغول استسربازان اسراییلی در بلندی های جولانرویارویی دانشجویان برزیلی و پلیس در روز جهانی مبارزه با فساد در برزیلیادانش آموزان تبتی در هند در آیین گرامی داشت بیستمین سال اعطای نوبل صلح به دالای لاماکودک چینی در کنار بوته های کلم در بازار تره بارکارگران خط 3 مترو قاهره در حال کاررژه یگان های ویژه ارتش پرو در سالگرد استقلال این کشورپاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان در حال دست تکان دادن به پیروانشبدون شرحنوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 آذر 1388    | توسط: raha fani    | طبقه بندی: عکسهای گوناگون،     | نظرات()