گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

China, Railways CRH2


Taiwan, High Speed 700T Train - THSR
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Korea,Train Express - KTX
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Japan, Shinkansen Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Spain, AVE High-Speed Railway Technology
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

England, EuroStar Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

France,TGV Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Dubai, Metro Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

United States, Metro Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Germany, InterCity Express - ICE Train
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Iran, Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Russian, Trans-Siberian Railway
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Saudi Arabia, Railways
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Indian, Railways Diesel
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


و اینک با کاربرد بهترین روش در حمل مسافر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

صرفه جویی اقتصادی در امکانات قطار برای جابجایی مسافر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امکان منحصر بفرد در جهت حمل تقریبی چند برابر تعداد مسافر در سقف همان قطار
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

و همینطور
.
.
.
.
.
Pakistan
.
.
.
.
.

لطفا قطار را بعد از تخلیه مسافرین در ایستگاه مشاهده کنید ... 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 دی 1388    | توسط: raha fani    | طبقه بندی: عکسهای گوناگون،     | نظرات()