گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گربه ای که در یکی از شهرهای روسیه شغل شریف گدایی را به او آموخته اند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
خوش شانس ترین دختر دنیا

این دختر 11 ساله كه در هنگام رانندگی و گوش دادن به موزیك، در اثر برخورد ماشینش با صخره قبل از اینكه ماشین به پائین صخره سقوط كند به بیرون از ماشین پرت شده و میبینید که جان سالم بدر برده است ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
وقتی زمین دهن باز کنه !!!

در این حادثه که در نزدیکی یک مجتمع آپارتمانی در چین رخ داد، در اندک زمانی هشت خودرو به کام زمین فرو رفت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

عبور رودخانه ای که در حریم جاده بود و منجر به تخریب قسمتی از همان جاده شد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
جماعتی از مارهای خطرناکی که برای مقابله با انقراض نسل جلسه تشکیل داده اند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 دی 1388    | توسط: raha fani    | طبقه بندی: عکسهای گوناگون،     | نظرات()